Симона Стилиянова @zerowastesofia

Индивидуалните ни действия са безкрайно важни, тези на бизнеса също, но за истински голяма промяна имаме нужда от нещо повече. Затова на 4 април ще гласувам. Искам:

💦да ми е чисто, а изобилните ни(все още) природни ресурси да се стопанисват адекватно

📰 медиите да свободни

👩‍⚖️ не искам черните джипове да са с предимство по default. Искам работеща и справедлива за всички съдебна система

Благодаря на @nashred2020 за поканата да се включа в кампанията #дагласуваме. Каня ви също да го направите ♥️