Може би някои от вас вече са го направили, но приканваме тези, които все още не са – нека разгледаме родословното си дърво. Това означава да усетим пулса на своите корени. Не е просто проект, който ни дават за домашно в 3ти клас. Нито пък родословно дърво означава компилация от разпилени трохи и изречения – това е съзнателно разглеждане на нашата история от всички нейни страни. Нека помислим за членовете на нашето семейство и техните амбиции, успехи и трудности. Да се опитаме да си представим разходка в техните обувки. Не мислите ли, че истинското визуализиране на бъдещето не може да стане без респект към миналото? Без респект към мечтите и постиженията на нашите деди? Ами ако са били точно обратното на това, което сте очаквали? Ами ако нашите амбиции имат пряка връзка с тези, които нашите прадядовци са имали?