Не е страшно, нито трудно ако повярваш и не се отказваш – посока към добро за цялото наше общество не е фантазия, а опция №1234567 ако се надигнем и отпушим уши и усти. Казват, че всеки човек има няколко предначертани житейски истории. Зависи единствено и само от него дали ще избере да завие надясно или наляво и съответно кой сценарий ще се окаже неговия живот. Не се знае дали лявото или дясното е правилната опция, но ако всички български очи просто погледнат напред – не нагоре, не надолу – напред ще бъде достатъчно. Поглед напред (ама мобилизиран) и доза самочувствие ще е много полезна първа крачка към мащабна промяна.