Думата “емпатия” често се бърка с думата “симпатия”. Да симпатизираме на даден човек означава да изпитваме емоция към неговите проблеми и премеждия. Да сме емпати означава да притежаваме способността да се поставим в неговите обувки и ежедневие, да почувстваме неговата гледна точка по истински начин. Крайно време е да станем съпричастни един към друг, а не толкова мнителни и егоистични като общество. Независимо от вашето място в социалната пирамида, време е да се държим като възрастни, когато дойде време да гласуваме. Това е наше право и задължение, което трябва да практикуваме независимо от нашите лични обстоятелства. И когато гласуваме, нека помислим за различните от нас – за техните нужди и премеждия, за лидерите, които имат интелектуалната и организационната способност наистина да променят обществената ситуация, а не задкулисно да я ограбят от нейната стойност и значение. Нека гласуваме този март – глас за положителна промяна във всеки един живот, независимо колко е различен от нашия собствен.