Жената в България е визуално видима, но рядко притежава социално-буден глас и позиция по “скучните” казуси. Има много емблематични изключения, които заслужават много и истинско присъствие в журналистиката и телевизията – без редакция от големите. Да, вярно е – присъстват много жени в политиката на нашата страна и то заемайки ключови позиции. Но какво не чуваме и виждаме? Жени в политиката, които отправят послание към българската жена по директен и качествен начин. Това е единственият начин да започне една революция с цел изграждане на равенство. Равенство, което дава на жените в България невиждана доза самочувствие, че могат да променят сегашното и бъдещето по неповторим начин. Жената в България е изключително способна ако повярва в себе си и в своята сила. Политиката и/или гласуването не е конкурс, а решава начина ни на живот във всички възможни аспекти. Нека гласуваме този март – глас за промяна и едно по-устойчиво и равностойно бъдеще за българската жена. 💄🧠